Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Een boete gekregen van SZW, wat nu?

Stel, je bent als bedrijf VCA of zelfs OHSAS 18001 gecertificeerd en een medewerker overkomt een ernstig –  meldingsplichtig – ongeval.  De Inspectie SZW komt dan bij je op bezoek en stelt een boeterapport op. Een overtreding is

wellicht snel gevonden en de werkgever krijgt een flinke boete. Wat nu? Wat kan je als bedrijf doen?

In het boetebeleid van SZW zit een matigingssytematiek opgenomen. Een boete kan worden verminderd als je als bedrijf goed je best doet.

Bepalende criteria voor matiging boete*

Hier zit volgens SZW echter een bepaalde volgorde in die bepalend is of de matiging daadwerkelijk wordt toegepast:

  1. De werkgever kan aantonen dat hij de risico’s  – van de werkzaamheden waarbij de overtreding waarvoor de bestuurlijke boete kan worden gegeven zich heeft voorgedaan  – voldoende heeft geïnventariseerd. En de werkgever kan aantonen dat hij op grond daarvan de nodige maatregelen heeft getroffen en deugdelijke –  voor de arbeid geschikte – arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking heeft gesteld. is dit aantoonbaar dan wordt de bestuurlijke boete met een derde gematigd;
  2. Indien de werkgever bovendien kan aantonen dat hij voldoende instructies heeft gegeven  wordt de bestuurlijke boete met nogmaals een derde gematigd;
  3. Indien de werkgever bovendien aantoont dat hij adequaat toezicht heeft gehouden, wordt geen bestuurlijke boete opgelegd.

Als elke stap voldoende is ingevuld door de werkgever kan hij per stap dus maximaal eenderde korting krijgen. Het probleem zit ‘m hierbij in de volgorde. Als je als bedrijf de eerste stap niet kan aantonen, krijg je voor de overige stappen ook geen matiging. De eerste stap is in het huidige systeem allesbepalend. Dit wordt dan ook door werkgevers die investeren in veiligheid – bijvoorbeeld door het voeren van een VCA of OHSAS managementsysteem (terecht) als oneerlijk beschouwd ten opzichte van  werkgevers die “niets” doen.

*Update: het matingingsbeleid is gewijzigd per 1-1-2016, lees meer in het recentste blog hierover

Voordelen VCA of OHSAS 18001

Staan werkgevers nu in hun hemd? Het lijkt gelukkig van niet. In een uitspraak op 6 mei 2015 heeft de Raad van State geoordeeld dat alle relevante omstandigheden moeten meetellen in de mindering van de boete. Alle maatregelen die een bedrijf treft moeten meetellen bij het matigen van een boete van SZW. Dus een  actuele (goede) RI&E, een goede taakrisicoanalyse (TRA) en toolboxen helpen bij het verminderen van de boete! En laten deze elementen nou allemaal aan bod komen in VCA of OHSAS 18001. Het loont dus om een dusdanige systematiek in je bedrijf te voeren. En de Raad van State onderschrijft ook dat permanent toezicht door de werkgever in de praktijk niet mogelijk is. Bedrijven moeten het toezicht wel gestructureerd en aantoonbaar regelen. Helemaal geen toezicht houden “omdat het zo lastig is om medewerkers op locatie in de gaten te houden” gaat natuurlijk niet op. Er zijn voldoende manieren van toezicht waarbij de leidinggevende niet permanent staat toe te kijken.

In beroep gaan tegen de boete van SZW

Het kan dus lonen om tegen boetes van SZW in beroep te gaan, zeker als je als bedrijf gecertificeerd bent volgens VCA of OHSAS 18001. Alle veiligheidsacties en -maatregelen die binnen het bedrijf gehanteerd worden kunnen een matiging van de boete opleveren.

Wenst u meer informatie over het opzetten van een VCA systeem of OHSAS of simpelweg het structuren van RI&E, instructies en toezicht neem dan vrijblijvend met ons contact op.