Inspectie resultaten SZW

inspectieresultaten van inspectie SZW worden gepubliceerd op internet
Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Inspectieresultaten van inspectie SZW

Inspectie SZW heeft een nieuwe site inspectieresultatenSZW.nl.
Op deze pagina is een overzicht te vinden van bedrijven die sinds 1 januari 2016 door inspectie SZW zijn geïnspecteerd op wetgeving, WAV, WML, en WAADI.

Per bedrijf wordt onder andere aangegeven op welke wetten gecontroleerd is, op welke locatie de inspectie is uitgevoerd, en of er wel of geen overtredingen zijn geconstateerd. Per overtreding is aangegeven om welke wet en artikel het gaat.

De wijze waarop openbaarmaking van inspectiegegevens plaatsvindt en wat daarbij aan gegevens wordt getoond is in beleidsregels juridisch vastgelegd. Te weten:

  • WML (Wet Minimum Loon) artikelen 6a t/m 6e,
  • WAV (Wet arbeid vreemdelingen) art 4f t/m/ 4k,
  • Waadi Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs) art 3a:1 t/m 3a:6.

De gegevens, blijven drie jaar na de datum van bekendmaking beschikbaar op de website. Het gaat in ieder geval om ( onder meer)

  1. de naam en vestigingsplaats; en het nummer waaronder het bedrijf staat ingeschreven in het handelsregister;
  2. de punten waarop is gecontroleerd en de wet of wetten die de grondslag daarvoor bieden;
  3. de locatie waar het onderzoek heeft plaatsgevonden;
  4. de datum of periode waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden;
  5. welke rechtsmiddelen tegen het besluit zijn of kunnen worden aangewend en wat hiervan de uitkomst was, of dat het besluit onherroepelijk is geworden.